Numara : 40
Tarih : 20.7.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001 / 40
 


KONU

Türkiye – Singapur Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA)
 

18 Temmuz 2001 tarihli 24466 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 2001 / 2605 sayılı Karar yayımlanmıştır.
 
Sözkonusu Karara ekli ÇVÖA ile temettüler ve gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesinde uygulanacak avantajlı stopaj oranları aşağıda belirtilmiştir.
 
1. Türkiye’den Singapur’a Ödenecek Temettülere Uygulanacak Stopaj Oranı
Sözkonusu ÇVÖA’nın 10. Maddesi gereğince ;
 
a) Singapur’da mukim bir şirket, temettü ödeyen Türkiye’de mukim bir şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az %25’ini elinde tutan bir şirket (ortaklıklar hariç) ise, Singapur’da mukim ortağına temettü ödeyen Türk şirketi gayrisafi temettü tutarı üzerinden fon payı dahil %10 oranında stopaj yapacaktır.
 
b) Yukarıda belirtilen en az %25’lik hissedarlık şartı sağlanmadığı takdirde stopaj oranı fon payı dahil %15 olarak uygulanacaktır.

2. Türkiye’den Singapur’a Ödenecek Gayrimaddi Hak Bedellerine Uygulanacak
Kurumlar Vergisi Tevkifatı Oranı
Sözkonusu ÇVÖA’nın 12. Maddesi gereğince, Türkiye’den Singapur’da mukim bir şirkete ödenen gayrimaddi hak bedellerinin (lisans, royalty v.b. -  sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma hakkı karşılığında yapılan ödemeler dahil) gayrisafi tutarı üzerinden, - Singapur’da mukim şirketin sözkonusu gayrimaddi hak bedelinin gerçek lehdarı olması şartı ile – Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 24 çerçevesinde yapılacak tevkifat oranı fon payı dahil %10 olacaktır.
 
Daha fazla ve detaylı bilgi için ilgilenenlerin sözkonusu  Karara ekli ÇVÖA’sını incelemelerini tavsiye ederiz.
 
Anlaşmaların bazı maddelerinin uygulamaları değişik durumlara göre özellik arzedebilmektedir. Bu nedenle, tereddüd edilen hususlarda mutlaka uzman görüşüne başvurulmalıdır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.