Numara : 56
Tarih : 24.7.2006
 

NO: 2006/56

 
KONU
Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Stopaj Oranına İlişkin 54 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküleri
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmış olan 54 sıra nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, sözleşmeli üretim esasına göre üretilen ve satışı yapılan tütün için Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılan tescil, gelir vergisi uygulaması açısından ticaret borsalarına tescil hükmünde olduğundan, bu şekilde satışı yapılan tütünler için yapılan (avans olarak yapılanlar dahil) ödemelerden  % 2 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiği açıklamasında bulunulmuştur.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.