Numara : 70
Tarih : 16.5.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/70
 
KONU: Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafaza ve İbrazı Hakkında 33 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı.
  
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlanan 33 sayılı Vergi Usul Kanunu  sirküleri  ile; elektronik fatura kayıt sistemine (EFKS) göre düzenlenen faturaların muhafaza ve ibrazı hakkında açıklamalar yapılmıştır.
  
Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunun’daki yetkilerini kullanarak ülkemizdeki “Elektronik Fatura Kayıt Sistemi”ni (EFKS) hayata geçirmiştir.
  
Sirkülerde, Gelir İdaresi Başkanlığın’dan gerekli izinleri alarak (EFKS) elektronik ortamda fatura düzenleyen kurumların http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlandığı açıklanmıştır.
  
Sirkülerde;
 
  • Yukarıdaki adreste yayınlanan kurumlarca EFKS kapsamında düzenlenen faturaların VUK.’nun 229 uncu maddesinde tarif  edilen fatura hükmünde olduğu,
  • Bu kurumlardan kağıt ortamında alınan faturaların genel hükümler çerçevesinde kağıt ortamında muhafazasına devam edileceği,
  • Güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak elektronik veya manyetik ortamda alınan faturaların ise sadece elektronik veya manyetik ortamda muhafaza edileceği,
  • Kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edilemezlik gibi özelliklere haiz olan güvenli elektronik imzanın doğrulanması ve geçerliliğinin tespiti kağıt fatura üzerinde sağlanamayacağından, bu faturaların elektronik veya manyetik ortamda muhafaza edilmesi gerektiği,
  • Bu nedenle elektronik ortamda alınan faturaların kağıt nüshasının saklanmasının, muhafaza ve ibraz ödevlerinin yerine getirilmesi açısından yeterli olmadığı,
  • Sisteme dahil olan kurumlardan kağıt ortamında ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış fatura alan alıcıların, bu faturaları yasal defterlerine kaydederek gider gösterebilecekleri ve indirim konusu yapabilecekleri, ayrıca bu faturaların VUK’nu ve diğer kanunların belirlediği süreler dahilinde saklanacağı ve istenildiğinde ibraz edileceği,
hususları açıklanmıştır.
   
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye