Numara : 10
Tarih : 18.1.2008

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/10
 
KONU: Meslek Odaları ve Birlikleri, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Üyelerine Ait Beyannameleri Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 31 no.’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
1- 5362 sayılı kanuna göre kurulan Meslek Odaları ve Birliklerinin, İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan üyelerinin, beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri, VUK’nun 257 nci maddesine göre uygun görülmüştür.
 
2- Aracılık yetkisi almak isteyen oda ve birliklerin sirküler ekinde yer alan “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesini” doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri, kullanıcı kodu, parola, şifre almaları gerekmektedir.
 
3- Vergi dairelerinde odalar ve birliklerine ait faaliyet kodları aşağıdaki gibidir.
 
Meslek Odasının Faaliyet Kodu     : 911203
Meslek Birliğinin Faaliyet Kodu     : 911103
 
Faaliyet kodları yukarıda belirtilen oda ve birliklere kullanıcı kodu parola ve şifre verilecektir.
 
4- Daha önce 15 no.’lu VUK Sirkülerine göre “Basit Usulde” vergilendirilen üyelerinin beyannameleri için aracılık yetkisi almış olan oda ve birliklere yeni şifre, kod ve parola verilmeyecektir. Ancak bu oda ve birliklerin, sirküler ekinde yer alan “İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesini” doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
 
5- İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermek için aracılık yetkisi almış meslek oda ve birlikleri; üyeleri ile, sirküler ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesini” düzenlemeleri, bir örneğini üyelerine vermeleri, bir örneğini de ibraz edilmek üzere saklamaları gerekmektedir.
 
6- İşletme hesabı esasına göre defter tutan meslek odası ve birlik üyesi mükellefler, isterlerse aracılık yetkisi almış (SM ve SMMM) meslek mensupları vasıtası ile de e-beyanname gönderebileceklerdir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş