Numara : 72
Tarih : 19.12.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ   
NO: 2001/72

 
KONU
 
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2002 Tarihinden İtibaren % 53,2 Oranında Artırıldı
 

Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 32 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 14/12/2001; 24613) ile 1/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2001 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 53,2) artırılmıştır.
 
Buna göre; 1/1/2002 tarihinden itibaren anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:
 
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 33.328.000.000 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 66.694.000.000 lira),
 
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 770.000.000 lira,
 
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 770.000.000 lira.
 
1/1/2002 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 

Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 59.000.000.000 lira için
1
10
Sonra gelen 125.000.0000.000 lira için
3
15
Sonra gelen 254.000.0000.000 lira için
5
20
Sonra gelen 513.000.0000.000 lira için
7
25
Matrahın 951.000.0000.000 lirayı aşanı için
10
30

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.