Numara : 70
Tarih : 31.12.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/70
 
  
KONU
 
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2003   Tarihinden  İtibaren % 59 Oranında Artırıldı 
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 33 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 28/12/2002; 24977) ile 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2002 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 59) artırılmıştır.
 
Buna göre; 1/1/2003 tarihinden itibaren anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:
 
-   Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 52.991.000.000 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 106.043.000.000 lira),
 
-   İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.224.000.000 lira,
 
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.224.000.000 lira.
 
1/1/2003 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı (%)
İlk 90.000.000.000 lira için
1
10
Sonra gelen 190.000.0000.000 lira için
3
15
Sonra gelen 400.000.0000.000 lira için
5
20
Sonra gelen 800.000.0000.000 lira için
7
25
Matrahın 1.480.000.0000.000 lirayı aşanı için
10
30
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.