Numara : 94
Tarih : 24.12.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/94
 
KONU
 
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2004 Tarihinden İtibaren % 28,5 Oranında Artırıldı
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 35 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 22/12/2003; 25324(M) ) ile 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2003 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 28,5) artırılmıştır.
 
Buna göre; 1/1/2004 tarihinden itibaren anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:
 
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 68.093.000.000 lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 136.265.000.000 lira),
 
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.572.000.000 lira,
 
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.572.000.000 lira.
 
1/1/2004 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı
(%)
İlk 110.000.000.000 lira için
1
10
Sonra gelen 240.000.000.000 lira için
3
15
Sonra gelen 500.000.000.000 lira için
5
20
Sonra gelen 1.000.000.000.000 lira için
7
25
Matrahın 1.850.000.000.000 lirayı aşanı için
10
30
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.