Numara : 113
Tarih : 21.12.2006
VERGİ  SİRKÜLERİ
 

NO: 2006/113

 
KONU
Veraset ve İntikal Vergisinde İstisna ve Matrah Dilimleri 1/1/2007 Tarihinden İtibaren % 7,8 Oranında Artırıldı
 
 
Maliye Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 38 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (R.G.: 20/12/2006; 26382) ile 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile matrah dilimleri 2006 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 7,8) artırılmıştır.
 
Buna göre; 1/1/2007 tarihinden itibaren anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde dikkate alınacaktır:
 
- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 89.623 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 179.352 YTL),
 
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.068 YTL,
 
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.068 YTL.
 
1/1/2007 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
Matrah
Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)
İvazsız intikallerde vergi oranı
(%)
İlk 140.000 YTL için
1
10
Sonra gelen 300.000 YTL için
3
15
Sonra gelen 640.000 YTL için
5
20
Sonra gelen 1.290.000 YTL için
7
25
Matrahın     2.370.000 YTL’yi aşanı için
10
30
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş