Numara : 149
Tarih : 28.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/149
 
KONU Ba ve Bs Formlarının Verilme Süreleri;
 
  1. 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formları 5 Eylül 2008 Tarihine Kadar,
  2. 2008 Yılı Ocak – Eylül Aylarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formları ise Aylık Topluca 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar,
  3. Ekim 2008 ve Müteakip Aylar Aylık Olarak,
İlgili Vergi Dairelerine Verilmesi Gerekmektedir.
 
Daha önce 2008/75 ve 2008/77 Sayılı sirkülerlerimiz ile bilgilerinize sunulduğu üzere, 318 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile verilme süre ve şekilleri yeniden düzenlenen Bilanço usulune tabi mükelleflerin Mal ve Hizmet Alış ve Satışlarına ilişkin Ba ve Bs Formlarının 2007 yılına ilişkin olanlar yıllık olarak 2008 yılına ilişkin olanlar için aylık olarak verileceği düzenlenmişti.
 
Tebliğe göre, 05.06.2008 tarihine kadar vergi dairelerine verilmesi gerekem formların Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan sirküler ile süreleri uzatılmıştır. Şöyle ki;
 
1- 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formları
 
Gelir İdaresi Başkanılığı’nın Resmi internet sitesinde  30.05.2008 tarihi itibariyle yayınlanan 34 Nolu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve Forma Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Eylül 2008 tarihine kadar  uzatılmıştır.
 
Not: 2007 Yılına ait elektronik oratmda verilecek formlar için e-beyanname dosyasında “yeni” (önceki versiyonlar) bölümü seçilmelidir.
 
2- 2008 Yılı Ocak-Eylül Aylarına İlişkin Ba ve Bs Formları
 
Gelir İdaresi Başkanılığı’nın Resmi internet sitesinde 30.05.2008 tarihi itibariyle yayınlanan 35 Nolu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 05.06.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 yılı Ocak-Eylül aylık dönemlerine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresi 5 Kasım 2008 tarihine kadar  uzatılmıştır.
 
3- 2008 Yılı Ekim Ayı ve Müteakip Aylara İlişkin Ba ve Bs Formları
 
2008 ve müteakip yıllara ilişkin Ba ve Bs formları aylık olarak verilmesi gerekmektedir. 2008 geçiş dönemine mahsus olmak üzere Bakanlıkça, Ocak-Eylül ayları topluca verilmesi kararlaştırılmış, Ekim-2008 tarihinden itibaren aylık sisteme dönülmesi planlanmıştır.
 
381 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine göre Ekim 2008 ve müteakip aylara ilşikin formlar aylık dönemler halinde düzenlenerek takip eden ayın 5. gününden itibaren bir sonraki ayın 5. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilebilecektir.
 
4- Yukarıdaki Bilgilere Göre 2007 ve 2008 Aylar İtibariyle Ba ve Bs Formlarının Verilme     Süreleri Aşağıdaki Tabloda Görüldüğü Gibidir
 
“Form Ba” ve “Form Bs” Bildirimlerinin
Ait Olduğu Yıl ve Aylar
 
Bildirimlerin Verileceği
Son Tarih
Sirküler ve Genel Tebliğ No
 
2007 Yılına ilişkin Ba ve Bs Formları
 
 
5 Eylül 2008
 
 
VUK 34 Nolu Sirküleri
 
2008 Yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına
ilişkin Ba ve Bs Formları
 
5 Kasım 2008
 
VUK 35 Nolu Sirküleri
 
2008 Ekim Ayı Ba ve Bs Formları
 
 
5 Aralık 2008
381 Nolu VUK Genel Tebliği
 
2008 Kasım Ayı Ba ve Bs Formları
 
5 Ocak 2009
381 Nolu VUK Genel Tebliği
 
2008 Aralık Ayı Ba ve Bs Formları
 
5 Şubat 2009
381 Nolu VUK Genel Tebliği
 
5-   Ba ve Bs Formları ile Bildirilecek Mal ve Hizmet Alım ve Satımına İlişkin Hadler
  • 2007 yılı için bir kişi veya kurumdan alınan mal ve hizmetlerin KDV hariç Yıllık tutarı 30.000.- YTL. ,
  • 2008 yılı için bir kişi veya kurumdan alınan mal ve hizmetlerin KDV hariç aylık tutarı 8000.- YTL. ve fazlası ise Ba ve Bs formlarına dahil edilecektir.
  • Limitin altında kalan  alış ve satış bedelleri toplamı ise (Tablo III) “Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı” bölümüne yazılacaktır.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.