Numara : 150
Tarih : 29.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/150
 
KONU: Yeni Türk Lirasından “Türk Lirasına” Geçiş Süreci Başlıyor.
 
22.08.2008 tarih ve 26975 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile;
 
 • 01.01.2009 tarihinden itibaren 1 TL, 50, 25, 10, 5 ve 1 Krş. madeni paralar tedavüle çıkarılacağı,
 • Halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr madeni paraların, yeni tedavüle çıkarılacak TL cinsinden madeni paralar ile birlikte 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında tedavülde olacağı,
 • 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında YTL ve  Ykr madeni paraların T.C Merkez Bankası  ve T.C Ziraat Bankası şubelerince kabul edileceği ve değiştirileceği,
hususları açıklanmıştır.
 
Tebliğ 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Ayrıca T.C Merkez Bankasının II. Aşama para reformu ile ilgili; “Türk Lirasına Geçiş Projesi Bilgilendirme Toplantısı” sunumu ile aşağıdaki hususlar açıklanmıştır.
 • Geleneksel olarak kullanılan ve asli para birimimizin Türk Lirası oduğu,
 • TL Banknot ve madeni paraların 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacağı,
 • TL ve YTL banknot ve madeni paraların 2009 yılı boyunca bir yıl süre ile birlikte tedavülde olacağı,
 • YTL Banknot ve madeni paraların 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle tedavülden kaldırılacağı,
 • YTL Banknotların tedavülden kaldırıldıktan sonra zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu ve bu sürenin 31 Aralık 2019’da sona ereceği,
 • YTL madeni paraların zamanaşımı sürelerinin ise 31.12.2010’da sona ereceği,
 • 1 Ocak 2009 tarihinde dolaşıma çıkarılacak olan Türk Lirası Banknotlar ile halen dolaşımda bulunan YTL Banknotların arasında boyut, tasarım, renk ve güvenlik özellikleri açısından temel değişikliklerin olacağı,
 • Görme engelliler için Yeni Türk Lirası Banknotlardaki mevcut güvenlik özelliklerine  ilave olarak, farklı değerdeki banknotlar farklı boyutlarda basılarak ayrıca kabartma baskı özelliğinden   etkin bir şekilde yararlanıldığı,
 • 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren,
Fatura, gider pusulası, ücret bordrosu gibi belgelerin Türk Lirası ve Kuruş olarak düzenleneceği
Beyannamelerin Türk Lirası ve Kuruş olarak düzenleneceği,
- Vergilendirme dönemi normal olan mükelleflerin muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş    olarak yapacakları,
- Maliye Bakanlığınca bu konuda detay açıklamalar yapılacağı,
 
gibi hukuki ve finansal bir çok düzenleme açıklanmıştır.
 
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.