Numara : 151
Tarih : 29.8.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/151
 
KONU 10 Nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri İle Maliye Bakanlığınca Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler Açıklanmıştır.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde 10 numaralı “Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri” yayınlanarak, akaryakıt istasyonları dışında rafineri, tank, depo vb. gibi yerlerden tankerlerle alınan ve müşterilerin depolarına boşaltılmak suretiyle gerçekliştirilen toplu akaryakıt satışlarında düzenlenecek belgeler açıklanmıştır.
 
Bilindiği üzere, akaryakıt istasyonlarındaki pompalardan taşıtlara perakende olarak veya tankerlere dolum yapılmak suretiyle gerçekliştirilen akaryakıt satışlarında; pompalara bağlanmış olan ödeme kaydedici cihazlar ile aracın plaka numarasını ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz fişi kullanılmak mecburiyeti vardır.
 
Sirküler ile, bu zorunluluğun akaryakıt istasyonları dışında pompalar kullanılmaksızın tankerlerle yapılan toplu akaryakıt satışları ile ilgili bulunmadığı açıklanmıştır.
 
Bu nedenle akaryakıt istasyonları dışında  rafineri, tank, depo vb. yerlerden tankerlerle alınan ve doğrudan müşterilerin depolarına boşaltılmak veya gösterdikleri yere teslim edilmek suretiyle gerçekleştirilen toplu akaryakıt satışlarının belgelendirilmesinde ödeme kaydedici cihaz fişlerinin değil Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgelerin kullanılması gerekmektedir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.