VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/152
 
KONU: 2008/14061 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarı Yeniden Belirlendi, Tecil Edilecek ÖTV Hesabındaki Limit Değiştirildi.
 
04 Eylül 2008 tarih ve 26987 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14061 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; aşağıdaki hususlar 5  Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenmiştir.
  • Etilen Üretiminde Kullanılacak Olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Teslimlerinde Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiştir.
  • ÖTV Kanunu’nun Verginin “Tecili” ile ilgili 8. maddesinin 1. numaralı fıkrası uyarınca, I sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların tesliminde; bazı mallara ilişkin ÖTV tutarının 0,3000 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tecil edilecektir.
 
Konu hakkındaki BKK açıklamaları aşağıdaki gibidir.
 
1. 2008/14061 Sayılı BKK. nın 1. maddesine göre;
 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, 2901.21.00.00.19 G.T.İ.P. numaralı "Diğer Amaçlar İçin Kullanılanlar (Etilen)" üretiminde kullanılmak üzere tesliminde özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.
 
2. 2008/14061 Sayılı BKK’nın 2. maddesi ile ÖTV Kanunu’nun 8. maddesi 1. fıkrasına göre “Tecil” edilecek vergi tutarı hakkında yapılan düzenleme; aşağıdaki gibidir.
 
30/6/2008 tarihli ve 2008/13835 sayılı Kararnamenin eki 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde yer alan "0,7500 Yeni Türk Lirasını" ibaresi "0,3000 Yeni Türk Lirasını" olarak değiştirilmiştir.
 
Bilindiği üzere ÖTV Kanunu’nun 8. maddesi 1. fırkasına göre ÖTV Kanunu’na ekli I. Sayılı listenin (B) cetvelindeki malların I sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılacak olması halinde, ödenmesi gereken ÖTV’den Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarın tecil edilmesi, vergisi tecil edilen malların tecil tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bu amaçla kullanıldığının tespiti üzerine tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Buna göre sözü edilen malların I. Sayılı listenin (A) veya (B) cetvelindeki malların imalinde kullanılması veya bu ürünlere karıştırılması halinde tecil – terkin uygulanması söz konusu değildir.
 
Yapılan düzenleme ile tecil edilecek tutarın hesabındaki limit düşürülmüştür. Şöyleki; 2 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 0,7500 YTL sını aşan kısmı tecil edilecek olan aşağıdaki belirtilen malların 5 Eylül 2008 tarihinden itibaren ÖTV Kanunu’nun 8. maddesi 1. fırkasına göre teslimlerinde 0,3000 YTL’yi aşan kısmı tecil edilecektir. Verginin kalan kısmı ise tahsil edilecektir.
 
I SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
 
2710.19.71.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasaldeğişime tabi tutulacak olanlar
 
değişime tabi tutulacak olanlar
 
2710.19.81.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
 
 
2710.19.83.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
 
 
2710.19.85.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafin
 
 
 
2710.19.87.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları
 
2710.19.91.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
 
 
 
2710.19.93.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21
Spindle oil
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22
Light neutral
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23
Heavy neutral
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24
Bright stock
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98
Diğerleri
 
(Yalnız baz yağlar)
 
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.