Numara : 153
Tarih : 8.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/153
 
KONU: Mükellefler; 2008 Ağustos Döneminden İtibaren POS Cihazları ile Gerçekleştirdikleri Satışlarını Aylık Olarak Banka ve Üye Girişleri Bazında www. gelirler.gov.tr Sitesindeki Internet Vergi Dairesi Pos Bilgileri Menüsünden Sorgulayarak Kontrol Edebileceklerdir.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde “Kredi Kartı Satış Cihazı (POS) ile Yapılan Satışların Aylık Olarak Internet Ortamında Sorgulanabilmesine İlişkin Açıklama” metni yayınlanmıştır.
 
Bilindiği üzere, 23.07.2008 tarih ve 2008/127 sayılı sirkülerimiz ile, kredi kartı (POS) cihazı ile yapılan satışların KDV dahil bedelinin (Kredili satışlarda satış tutarının KDV dahil tamamının) KDV Beyannamesinin 45 nolu satırına yazılması gerektiği hususu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklayıcı yazısı üzerine bilgilerinize sunulmuştu.
 
Bu defa, bakanlıkça ikinci bir açıklama yazısı yayınlanarak aşağıdaki hususlar mükelleflerin bilgilerine sunulmuştur.
 
  1. Bankalar, kredi kartı okuma makinesi (POS makinesi ve imprinter cihazı) verdikleri iş yerlerinin, üye girişleri ile aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı - debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ayın en geç üçüncü iş günü saat 24:00’e
  2. Tüm bankalardan alınan bu bilgiler iki gün içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesine yüklenmektedir.
  3. Maliye Bakanlığı’nca bankalardan alınan bu bilgiler ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılmakta, uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılmaktadır.
  4. Mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin düzenledikleri belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzlukları oluşabilmektedir.
  5. Bu sıkıntıların önlenmesi amacıyla 2008 Ağustos döneminden başlamak üzere mükelleflere; kredi kartı (POS) cihazı ile yaptıkları satışları kontrol etmek üzere www. gelirler.gov.tr adresinde yer alan siteden Internet Vergi Dairesindeki POS Bilgileri menüsünden sorgulamalarına imkan sağlanmıştır.
Bu nedenle mükelleflerin, her ay kredi kartlı satışlarını bahse konu siteden kontrol ettikten sonra KDV Beyannamelerini doldurmaları halinde kendilerini bu konudaki muhtemel incelemelerden koruyacağı kanaatindeyiz.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.