Numara : 157
Tarih : 12.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/157
 
KONU: 37 No.lu VUK Sirküleri Yayınlanarak, Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formlarından Çıkarılan “Taahhütname” İfadesi İle İlgili 15, 26, 28 ve 31 No.lu Sirkülerlerde Yapılan Değişiklikler Açıklanmıştır.
 
22.08.2008 tarih ve 145 No.lu sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere; 386 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği yayınlanarak, 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin elektronik ortamda beyanname gönderilebilmesi için “Taahhütname Verilme Zorunluluğuna” ilişkin kuralları Danıştay 7. Dairesininn 13.11.2007 tarih ve 2005/1204 Esas No.lu ve 2007/4633 Karar No.lu kararı ile iptal edilmiş ve bu hükme paralel değişiklikler 340 ve 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde yapılmıştı.
 
Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan  37 Numaralı VUK sirküleri ile, konu hakkında daha önce yayınlanmış olan 15, 26, 28 ve 31 Sıra No.lu VUK sirkülerinde de “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formlarından” “Taahhütnamesi” ifadeleri çıkarılarak Danıştayın iptal kararına paralel değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.
 
   VUK Sirküler
Sirkülerde Yer alan Eski İbare
Yeni İbare
     No
 
 
15
“Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”
“Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”
15
“Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Ait Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi”
“Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflere Ait Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”
15
Ek: 1
15 No.lu VUK Sirküler ekinde yer alan Ek:1 formunun yeni başlıklı şekli 37 No.lu VUK Sirküleri ekinde yer almaktadır (*)
26
Gayrimenkul Sermaye İradı Mükelleflerinin “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”
Gayrimenkul Sermaye İradı Mükelleflerinin “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”
28
“Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”
“Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu”
31
“İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi”
“İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu”
31
Ek: 1
31 No.lu VUK Sirküleri ekinde yer alan Ek1 formunun Yeni başlıklı şekli 37 No.lu VUK sirküleri ekinde yer almaktadır. (**)
 
 
37 No.lu VUK Sirkülerinin ekinde 15 ve 31 No.lu Sirküler eklerinin yeni başlıklı formları yer almaktadır.
 
 
  
   
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.