Numara : 158
Tarih : 19.9.2008

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/158

KONU: İşkura’a Verilecek Bildirimler E-İsthdam Projesi Çerçevesinde İnternet Üzerinden Yapılabilecektir

  • Türkiye İş Kurumu (İşKur) e-istihdam dönemini başlatarak, 7 gün 24 saat kullanıcılara internet üzerinden kesintisiz hizmet dönemini başlatmıştır.
  • İşkur’a verilecek bildirimler internet aracılığı ile yapılacaktır.
  • Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun “Bilgi Verme” ile ilgili 21 inci maddesine aykırı olarak, Kurum tarafından istenilen bilgileri verilen süre içersinde ibraz etmeyen özel kesim iş yerlerine, 2000.- Türk Lirası idari Para cezası uygulanacaktır.
  • İdari Para Cezaları hakkında tebliğ yayınlanmıştır.
 
1- Türkiye İş Kurumu (İşkur) E-İstihdam Dönemini Başlatmıştır
 
Türkiye İş Kurumu www.iskur.gov.tr adresinde yer alan sitesinde yayınlamış olduğu  33 Sayılı “İş Kur Bülteni” ile E-istihdam döneminin başladığını, tüm iş arayanlara ve işverenlere kurum hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanabileceklerini duyurmuştur.
 
1.1. Üyelik İçin Başvuru
 
Sistemden yararlanabilmek için işverenlerin ve iş arayanların üyelik kaydı yaptırmaları gerekmektedir.
 
İşveren olarak Kuruma daha önce kayıtlı olmayanların; İşveren üyeliği tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden işveren işlemlerinin takip edilmesi için öncelikle girilen işyeri bilgilerinin ilgili İl ve Şube Müdürlüğü tarafından onaylanması ve yetkilendirme (rol ataması) yapılması gerekmektedir. Onaylama sonucunda iletişim adresine “İŞKUR numarası” gönderilecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra sistem üzerinden işlemler takip edilebilir.
 
1.2. E-İstihdam İle İşverenlerce Yapılabilecek İşlemler
 
İnternet ortamında işverenler ;
 
- İşyeri kaydını yapabilir,
- Kayıt bilgilerini güncelleyebilir,
- Aylık işgücü çizelgelerini gönderebilir,
- Kayıtlı işgücünü (meslek, yaş, eğitim vb. kriterler) sorgulayabilir,
- İşgücü talebinde bulunabilir,
- İşyerine ait açık işleri takip edilebilir,
- Başvuran adayların davet-görüşme sonuçlarını işleyebilir,
- İşten Ayrılma bildirgelerini iletebilir,
- İşgücü yetiştirme kursları için Kurum ile işbirliği yapmış ise; eğitmenleri bildirebilir, kursiyer seçebilir,
- Çalışanları için “işletmelerde eğitim semineri” talebinde bulunabilir,
- Yurtdışına işçi sevklerini yapabilir.
 
1.3. İşe Başvuru ve İşe Yerleştirme Uygulama Sistemi Kapsamında Yararlanılacak İşlemler
 
-  İş arayanlar internet üzerinden kuruma kayıt olabilecekler, açık işleri görüp başvuru yapabileceklerdir.
İşverenler ofislerinden işgücü istemi verebilecek, sistemde kayıtlı iş arayanları sorgulayabilecek, seçme-davet yapabilecek, iş başvurularını kabul edebilecek, işyerlerine eleman temin edebileceklerdir.
 
2- Türkiye İş Kurumuna Verilecek Bildirimler
 
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 21 inci maddesinde İşkur tarafından, kamu ve özel kesim iş yerlerinden iş ve iş gücü konularında bilgi istendiğinde belirtilen süre içinde bilgi verilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Türkiye İş Kurumu işverenlerden söz konusu madde kapsamında aşağıdaki bildirimleri talep etmektedir.
 
FORM 7-1 (Türkiye İş Kurumu İşyeri Bilgi Formu)
FORM 7-2 (1) (Türkiye İş Kurumu İş Gücü Çizelgesi)
FORM 7-2 (2) (Türkiye İş Kurumu İş Gücü Çizelgesi)
 
Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamalardan, işyerlerine ait ilgili ayın işgücü çizelgelerinin takip eden ayın ilk haftası içersinde Kurumun internet sitesine girilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Yine İşyeri Bilgi Formunun takip eden ayın ilk haftası içinde işyerinin bulunduğu İŞKUR İl/Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bir defaya mahsus verilmesi gerektiği açıklanan bilgi formunun uygulaması için İŞKUR ile irtibata geçilerek verilmesi daha uygun olacaktır.
 
Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 20 nci maddesinde, 21 inci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket eden özel kesim işyerlerine 2000 YTL idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

3- İdari Para Cezaları Hakkında Yayınlanan Tebliğ

06.08.2008 tarih ve 26959 Sayılı Resmi Gazete’de “4904 Saylı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ” yayınlanmış olup sirkülerimize eklidir.
 
Söz konusu tebliğin İdari Para Cezaları ile ilgili 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında bilgi isteme ile ilgili olarak süresi içersinde verilmeyen bildirimler için özel kesim işyerlerine 2000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
 
3.1. Tebliğ ile Cezaların Uygulanmasında Belirtilen Usul ve Esaslar
 
3.1.1. İdari para cezaları her yıl VUK. çerçevesinde belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacaktır.
 
3.1.2. Tebliğ edilen idari para cezalarının 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek sureti ile 4 taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.
 
3.1.3. Cezanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde ¼ oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Taksitlendirme halinde bu indirim uygulanmaz.
 
3.2. Yargıya Başvuru
 
3.2.1 Ceza ihbarnamesi tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde dava açma hakkı vardır.
 
3.2.2 Yargı yoluna başvurulması halinde bu durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
 
3.2.3 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 7 nci maddesine göre temsil yetkisi Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğüne ait olup tebligat adresi aşağıdaki gibidir.
 
“Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü M.Rauf İnan Sokak No:9 Sıhhiye – Ankara”
 
   
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.