Numara : 172
Tarih : 24.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/172

KONU: 5804 Sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 27 Madde ile, 2009 Yılında İstanbul’da Gerçekleştirilecek Beşinci Dünya Su Formu Organizasyonu İçin Yapılacak Mal Teslimleri ve Hizmet İfaları KDV’den İstisna Edilmiştir. 

   
23 Ekim 2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de 5804 sayılı “2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Formunun Organizasyonu İle Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun” yayınlanmıştır.
   
5804 sayılı kanunun 3. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa Geçici 27 madde eklenerek 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Formunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekreteryasına bu forumun gerçekleşmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesna kılınmıştır.
  
Ayrıca maddede, Maliye Bakanlığı, istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.
  
5804 Sayılı Kanu’na ulaşmak için tıklayınız.
  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
  
Deloitte Türkiye
  
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.