Numara : 174
Tarih : 27.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/174

KONU: Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirgelerini E-Sigorta İle Veren İş Yerlerinin Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Tehlike Sınıf ve Dereceleri Sosyal Güvenlik Kurumunca Otomatik Olarak Güncellenmiştir.
 
Bilindiği üzere, Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı; yapılan işin İş Kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 arasında belirtilen oranları ifade etmektedir.
 
Bu konuda 2008/163 no’lu sirkülerimiz yayınlanmış olup 29.10.2008 tarih ve 27012 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” bilgilerinize sunulmuştur.
 
Buna göre daha önce 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen iş yerlerinin mevcut iş kolu kodları, işverenlerin elektronik veya kağıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebliğat yapılmaksızın yeni tarifedeki uygun iş koduna dönüştürüleceği belirtilmiştir.
 
Kurum gerekli güncellemeleri yapmış olup mükelleflerin e-bildirgeleri düzenlerken şifrelerini girdikten sonra kendi güncellenmiş kodlarına ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.
 
- 2008/14173 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.
 
- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.
 


  
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
  
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.