Numara : 188
Tarih : 12.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/188

KONU: 2008 Yılına Ait “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un Verilme Süresi

Bilindiği gibi, “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Ancak, 2 Seri No.lu “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” ile 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2007 yılına ilişkin söz konusu formun, 2008 yılı ikinci geçici vergi beyannamesinin son günü olan Ağustos ayının 14. günü akşamına kadar hazırlanabileceği ve bu tarih itibarıyle vergi dairesine gönderilebileceği açıklanmıştır.

Bu konuda 2008 yılı III.Geçici Vergi Dönemi itibarıyle oluşan tereddütleri gidermek için, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. 2008 yılı III. Dönem Geçici Vergiye ilişkin e-beyanname formatı ekinde bulunan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” doldurulmayacaktır.

2. 2008 takvim yılına (hesap dönemine ) ilişkin “Transfer Fiyatlandırması Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” 2009 yılı Nisan ayında verilecek Yıllık Kurumlar Vergisi Beyanamesi ekinde verilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.