Numara : 196
Tarih : 24.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/196

Konu: Bankalarca, Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince Yapılan Promosyon Ödemelerinin Vergisel Boyutu Hakkında 2008-1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri Yayınlandı.
  
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde “Kamu ve özel kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme protokolleri gereğince yapılan promosyon ödemelerinin vergisel boyutu” hakkında 2008-1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi sirküleri yayınlanmıştır.

Sirkülerde, bankalarca ilgili kurum ve kuruluşlara veya personeline maaş ve ücret ödeme protokolleri gereğince, yapılan promosyon ödemelerinin, Gelir Vergisi ve Veraset ve İntikal Vergisi yönünden değerlendirilmesi yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar açıklanmıştır.

1. Maaş ve Promosyonlarının Bankalarca Doğrudan Çalışanlara Puan ve Nakit Olarak Ödenmesi

- Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığından, çalışanlara yapılan bu tür ödemeler ücret olarak değerlendirilemez, yapılan ödeme ivazlı olması nedeniyle veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaz.

- Kamu kurum veya kuruluşlarıyla yapılan protokollere istinaden çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri de ücret olarak değerlendirilmez.

2. Ödemelerin, Bankalarca Promosyon Anlaşması Yapılan Kurumlara Yapılması ve Bu Ödemelerin Gelir Olarak Kaydedilmeden Çalışanlara Aynen Aktarılması

- Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından, çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

- Aynı şekilde ödemelerin kamu kurum veya kuruluşlarına yapılması ve bu tutarların çalışanlara aktarılmasında ilgili kurumun aracı olması halinde ücret olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklanmıştır.

3. Promosyon Ödemelerinin, İşveren Olan Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılması

- İlgili protokoller gereği işveren olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan promosyon ödemelerinin, işverenin iktisadi faaliyetinin bulunması halinde ticari/kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.

4. Ödemelerin, Bankalarca Doğrudan İktisadi Faaliyeti Olan Kurumlara Yapılması ve Bu Ödemenin Kazanca Dahil Edilmesi Halinde, Çalışanlara Kurumca Yapılan Ödemeler Ücret Olarak Nitelenir

Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme, banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir. Diğer bir ifade ile personele yapılan bu tür ödemeler ücret olarak vergiye tabi tutulur.

5. Yapılan Söz Konusu Ödemelerin İvazlı Bir İntikal Olması Nedeniyle Veraset Ve İntikal Vergisine Tabi Tutulmaması Gerekmektedir

2008-1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.