Numara : 197
Tarih : 24.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/197

Konu: 17 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanarak “Standart Yakıt Deposu” Tanımı Eski Şekline Döndürüldü.

22.11.2008 tarih ve 27062 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile;

1. 5 Kasım 2008 tarih ve 2008/183 Sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin 22.11.2008 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığı,

2. “Standart Yakıt Deposu” tanımının değişmeden önceki şekli ile; 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılan tanımı yeniden benimsenerek Standart Yakıt Deposu’nun “4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesinin (9) numaralı fıkrasının (c) bendi hükmü kapsamında gümrük vergisi istisnası uygulanan standart depoları” olarak uygulanacağı,

açıklanmıştır.

17 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.