Numara : 201
Tarih : 25.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/201

Konu: Hatırlatmalar
 

1- 2008 Yılı Emlak Vergisinin II. Taksidinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir.

Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk eden yıllık Emlak Vergileri iki eşit taksitte ödenmektedir.

I. Taksit : Mayıs ayı sonuna kadar

II. Taksit : Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

Süresinde ödenmeyen vergiler için idarece aylık % 2,5 oranında gecikme zammı hesaplanmaktadır.

2- Veraset ve İntikal Vergisinin 2008 Yılına İlişkin II. Taksidinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir.

Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Taksit adedi (3 x 2 =) 6 taksittir.

2008 Yılına ilişkin ikinci taksit Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ödenmediği takdirde aylık % 2,5 gecikme faizi ödenecektir.

3- Konutlar Dışındaki Binalardan Alınan 2008 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin II. Taksidinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir

Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. maddesi gereğince konutlar dışındaki binalar (iş yerleri ve diğer şekilde kullanılar) için ilgili Belediyelerce her yılın Ocak ayında yıllık çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmekte ve bu vergi Ocak ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Çevre temizlik vergisinin ikinci taksidinin süresi Kasım ayı sonu olup, bu sürenin hafta sonuna rastlaması nedeniyle bu sure içinde ödenecek tüm vergilerin en geç 1 Aralık 2008 günü mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.