Numara : 204
Tarih : 28.11.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/204

Konu: Borçların Yıllık % 3 Faizle 18 Ay Taksitlendirilmesi İle İlgili Talep Süresi, 5 Aralık Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar Uzatılmıştır.

28 Kasım 2008 tarih ve 27068 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri B, 5 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile vergi borçlarının % 3 yıllık tecil faizi ile 18 ay taksitlendirilmesi ile ilgili süre 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Daha önce 2008/177 No.lu sirkülerimiz ile duyurduğumuz, Seri B, 4 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile mükelleflere 01.09.2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30.10.2008 tarihine kadar ödenmemiş vergi borçları için yıllık % 3 tecil faizi ile 18 eşit ile taksitlendirilme imkanı verilmiş ve müracaat süresi 28.11.2008 olarak tespit edilmiştir. Bu defa Bakanlıkça yayınlanan Seri B, 5 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile bu süre 5 Aralık 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

Seri B Sıra 5 Tahsilat Genel Tebliği için tıklayınız.

Seri B Sıra 4 Tahsilat Genel Tebliği için tıklayınız.

Başvuru dilekçe örneği için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.