Numara : 212
Tarih : 17.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/212

Konu: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Müracaat Süresi 31.12.2008 Tarihinde Doluyor.
 
Daha önce 2007/105 sayılı sirkülerimiz ile, Anonim ve Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için yapılan süre uzatımını duyurmuştuk. Buna göre en son; 29.12.2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/2 No.lu İç Ticaret Genel Tebliği ile; sermayesi 50,000.-YTL’den az olan anonim şirketler ile sermayesi 5.000.-YTL den az olan Limited Şirketlerin sermayelerini belirtilen asgari tutarlara yükseltmeleri için ticaret sicil memurluğuna;

Müracaat Süresi : 31.12.2008

Tescil İşlemleri Süresi : 31.03.2009

tarihine kadar uzatılmıştır.

Yeni bir süre uzatımı olmadığı takdirde sermayeleri yukarıda belirtilen asgari tutarların altında olan şirketlerin, sermaye artırımı için 31.12.2008 tarihine kadar müracaat etmeleri, tescil işlemlerini de 31.03.2009 tarihine kadar bitirmeleri gerektiğini hatırlatırız.

2007/2 No.lu İç Ticaret Genel Tebliği için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.