Numara : 215
Tarih : 18.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/215

KONU: ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Madeni Yağlama Yağlarının ÖTV Tutarları İndirildi.
 
18 Aralık 2008 tarih ve 27084 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı madeni yağlama yağlarının kilogramından 0,9345 YTL olarak alınan ÖTV tutarı, 0,0145 YTL azaltılarak kilogram başına 0,9200 YTL’na indirilmiştir. Yürürlük tarihi 18.12.2008’dir.

İndirilen ÖTV tutarları Bakanlar Kurulu Kararına göre aşağıdaki gibidir.

I SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P.NO Mal İsmi (YTL) Birimi
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21 Spindle oil 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22 Light neutral 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23 Heavy neutral 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24 Bright stock 0,9200 Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri 0,9200 Kilogram
(Yalnız baz yağlar)


2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.