Numara : 102
Tarih : 14.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/102

KONU: 15/7/2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kağıtların Bedelleri Yeniden Tespit Edilmiştir.

14 Temmuz 2009 tarihli ve 27288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009-2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 15/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı 4.90

b) Beyanname 4.90

c) Protesto, vekaletname, re'sen senet 9.80

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar 135,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri 135,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - Nüfus cüzdanları 4.50

7 - Aile cüzdanları 45,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri 60,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 60,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi 60,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi 45,00

13 - İş makinesi tescil belgesi 45,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,00

Söz konusu Genel Tebliğ metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.