Numara : 104
Tarih : 15.7.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/104

KONU: Petrol Ürünlerine İlişkin ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklik

15 Temmuz 2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun Ekli (I) sayılı listesinde yer alan mallara uygulanan ÖTV tutarları yeniden tespit edilmiştir.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ÖTV tutarlarının eski ve yeni tutarları birlikte verilmiştir.

I SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

15.07.2009 Öncesi

15.07.2009 Sonrası

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

0

Kilogram

(Yalnız nafta)

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

0

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'ten az olanlar

1,4500

1,6500

Litre

(Kurşunsuz normal benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,4915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.12

Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,4915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.19

Diğerleri

1,4915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,6135

1,8135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.19

Diğerleri

1,6135

1,8135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1,4800

1,6800

Litre

(Kurşunlu normal benzin)

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,4800

1,6800

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

0

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.11

Motorin

1,0045

1,1545

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.18

Diğerleri

1,0045

1,1545

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.18

Diğerleri

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

0,9345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

0,9345

1,0845

Litre

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

2710.19.61.00.19

Diğerleri

0,2370

0,2370

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

2710.19.63.00.19

Diğerleri

0,4760

0,4760

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

2710.19.65.00.19

Diğerleri

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

0,2240

Kilogram

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

0,2240

Kilogram

27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

0

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6330

0,6964

Standart M³

Diğerleri

0,0230

0,0230

Standart M³

(Sıvılaştırılmış)

2711.12

Propan

0,9300

1,0300

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

0,9300

1,0300

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

0,9980

1,0980

Kilogram

Diğerleri

0,9300

1,0300

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6330

0,6964

Standart M³

Diğerleri

0,0230

0,0230

Standart M³

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

0,9300

1,0300

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

0,9300

1,0300

Kilogram

(Petrol koku)

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

0

0

Kilogram

(Petrol koku)

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

0

Kilogram

(Petrol bitümeni)

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

0

Kilogram

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,7200

0,8000

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,7200

0,8000

Litre

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

1,6135

1,8135

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen)

1,6135

1,8135

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

1,6135

1,8135

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

1,6135

1,8135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

1,6135

1,8135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

1,6135

1,8135

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

1,6135

1,8135

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

1,6135

1,8135

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.00.90.11

Hekzan

1,6135

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

1,6135

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

1,6135

1,8135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1,6135

1,8135

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1,6135

1,8135

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1,6135

1,8135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,6135

1,8135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,6135

1,8135

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1,6135

1,8135

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

3814.00.90

Diğerleri

0,0650

0,0650

Kilogram

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

0,0650

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

Kilogram

0,9345

0,9345

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21

Spindle oil

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22

Light neutral

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24

Bright stock

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98

Diğerleri

0,9345

0,9345

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

0,7605

Litre

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.91.00.00.

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.99.00.00

Diğerleri

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.10.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,9345

0,3000

Kilogram

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.90.00.00

Diğerleri

0,9345

0,3000

Kilogram

Ayrıca 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan listeye aşağıdaki G.T.İ.P numaralarıyla belirtilen mallar eklenmiştir. Değişiklik ile ÖTV Kanunu’nun 8. maddesinin 1 veya 2 numaralı fıkraları uyarınca tecil kapsamında teslim edildiğinde veya Kanunun 5. maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca ihraç edildiğinde 5 Ykr / Litre ÖTV hesaplanan malların listesi genişletilmiştir.

G.T.İ.P NO

Mal İsmi

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.91.00.00

Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.99.00.00

Diğerleri

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.10.00.00

Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.90.00.00

Diğerleri


Söz konusu Genel Tebliğ metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.