Numara : 106
Tarih : 22.7.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/105

KONU: SGK Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Mali Tatil Kapsamında Değerlendirilmeyip 23 Temmuz Perşembe Akşamına Kadar Verilmesi Gerektiği

SGK aylık prim ve hizmet belgelerinin mali tatil kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda yaşanan tartışmalar ve bu tartışmalara Sosyal Güvenlik Kurumunun yazılı bir açıklama ile cevap vermemesi nedeniyle, her hangi bir idari para cezasına muhatap olmamak için 2009 Haziran dönemine ait Aylık prim ve hizmet belgelerinin 23 Temmuz 2009 Perşembe günü mesai bitimine kadar (e-Sigorta ile beyan edenler aynı gün saat 23:59’ a kadar) verilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un - Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile İlgili Uygulamalarının açıklandığı 2 nci maddesi ;

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

Şeklinde olup, kanunun yayım tarihinde henüz 5510 Sayılı Kanun yürürlükte bulunmamakla birlikte 506 Sayılı eski yasaya yapılan atıfların 5510 sayılı yasa açısındanda uyğulanabilinir olduğunu düşünülmektedir. Bu doğrultuda 5510 sayılı Yasa uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanların, 5604 sayılı Yasanın 1 inci maddede belirtilen süreler kadar erteleneceğinini (2009 Haziran aylık bildirğelerin 27 Temmuz akşamına kadar verilebileceğini.) .söylemek mümkünsede bu konuda bugüne kadar SGK dan herhangi bir yazılı açıklama gelmediği gibi SGK ’nın aylık hizmet belgelerinin mali tatil kapsamında olmadığı görüşünde olduğuna dair şifai bilgiler de edinilmiştir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumunun 23.07.2009 tarihine kadar yazılı bir genelge ile durumu netleştirmemesi halinde 2009-06 dönemine ait aylık hizmet belgelerini 23.07.2009 tarihine kadar verilmesinin idari para cezası riskine karşı daha doğru olacağını düşünmekteyiz.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.