Numara : 114
Tarih : 22.8.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/114

KONU Bazı Mallara Uygulanacak KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.

2009/15315 Sayılı “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar” 22 Ağustos 2009 Tarihli ve 27327 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile 30/11/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve yüzde 6.7 oranında ÖTV uygulanan 8901.10.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) ve 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ile, yüzde 8 oranında ÖTV uygulanan 89.03 G.T.İ.P. numaralı Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolardaki (şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenirken, bu malların tesliminde KDV oranı %1e düşürülmüştür.

Mükellefler, bu Karar kapsamında teslim edecekleri mallar nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri katma değer vergisi bakımından, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen iade hakkından faydalanamayacaklardır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/15315 Sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.