Numara : 118
Tarih : 7.9.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/118

KONU: KOBİ’lerin 31/12/2009 Tarihine Kadar KVK'nın Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Yapacakları Birleşmelere Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkında 
 
KOBİ’lerin 31/12/2009 tarihine kadar 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında yapacakları birleşmelere yüzde 5 oranında kurumlar vergisi uygulanacak.

Hatırlanacağı üzere, 5904 sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 5 inci madde eklenmiş ve bu madde kapsamında 31/12/2009 tarihine kadar yapılan birleşmelere indirimli kurumlar vergisi uygulama olanağı getirilmişti.

Bu doğrultuda 5 Eylül 2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15386 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5 Eylül 2009 tarihden itibaren geçerli olmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesi uyarınca KOBİ’lerin 31/12/2009 tarihine kadar yapacakları birleşmelerde,

a) Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançlarından % 5 oranında,

b) Birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlarından % 5 oranında

kurumlar vergisi alınacaktır.

Konuya ilişkin mevzuata aşağıdaki linkler yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/15386 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Gecici Madde 5 - (5904 Sayılı Kanunun 7 inci maddesiyle eklenen geçici madde)

5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.