Numara : 148
Tarih : 28.12.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/148

KONU: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Müracaat Süresi Uzatıldı.

2009/146 sayılı sirkülerimiz ile, Anonim ve Limited şirketlerin sermayalerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için verilen sürenin 31.12.2009 tarihinde dolacağını belirtmiştik.

Bu defa, 26 Aralık 2009 Tarihli ve 27444 Sayılı Resmi Gazete’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan İç Ticaret 2009/3 Sayılı “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlşikin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; sermayeleri, 50.000.- Türk Lirasından az olan Anonim Şirketler ile 5.000.- Türk Lirasından az olan Limited Şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmeleri için süreler aşağıdaki gibi yeniden uzatılmıştır.

Ticaret Sicil Müdürlüğüne Müracaat Süresi : 31.12.2011

(Şirket merkezinin bulunduğu yer)

Tescil İşlemleri bitim süresi : 31.03.2012

2009/3 No.lu İç Ticaret Genel Tebliği için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel,dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.