VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/24

KONU: Hisse Senetlerine veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı Olarak Yapılan Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı 1/1/2009’dan Geçerli Olarak % 0’a İndirildi.

Bugünkü tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasında (VOB) hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan işlemlerden elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı % 0 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki işlemler için uygulanması kararlaştırılan % 0 stopaj, 1/1/2009 tarihinden itibaren yapılan işlemler bakımından uygulanacaktır.

1/1/2009 tarihinden itibaren, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılanlar dışındaki VOB işlemleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesi kapsamında % 10 oranında stopaj yapılacaktır.

Bilindiği gibi VOB’da 31/12/2008 tarihine kadar yapılan bütün işlemlerden elde edilen kazançlara % 0 stopaj uygulanmıştı.

Diğer yandan, 31/12/2008 tarihine kadar VOB’da yapılan fakat vadesi bu tarih sonrasına sarkan tüm işlemlerden 1/1/2009 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar üzerinden de GVK Geçici Madde 67/ (14) kapsamında % 0 stopaj uygulanacaktır.

2009/14580 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.