VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/4

KONU: 2008-1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

31.12.2008 tarih ve 27097 Sayılı (7.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 2009-1 Sayılı “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği” ile daha önce (23.12.2008 tarih ve 27089 Sayılı RG) yayınlanan 2008-1 Sayılı “Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği” ile açıklanan değerli kağıt bedellerinde değişiklik yapılmıştır.

2008/219 Sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz 2009 yılında uygulanacak değerli kağıt bedellerinde 2009-1 Sayılı Genel Tebliğ ile yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir.

Değerli Kağıdın Cinsi

Yeni Bedeli TL

1- Noter Kağıtları

a- Noter Kağıdı

3,25

b- Beyanname

3,25

Yapılan bu değişiklik ile, noter kağıdı bedelleri ve beyanname bedelleri 0,25 TL arttırılmıştır.

2009-1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.