Numara : 56
Tarih : 16.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/56

KONU: 17 Mart 2009 – 15 Haziran 2009 Döneminde Uygulanmak Üzere Net Alanı 150 m² ve Üzeri Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranı % 8 Olarak Belirlendi.
    
16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17 Mart 2009 – 15 Haziran 2009 döneminde uygulanmak üzere net alanı 150 m² ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8’e indirilmiştir.

Global kriz nedeniyle inşaat ve konut sektörünü canlandırmak amacı ile alınan söz konusu karar metni aynen aşağıdaki gibidir.

1. 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 m² ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

2. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

Bilindiği üzere 150 m²’ye kadar konut teslimleri % 1 KDV oranına tabi olup 150 m² ‘yi aşanlar % 18 KDV oranına tabidir. (150 m² konut hesabında 30 seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (E) bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.)

2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ikinci fıkrası ile; %18 KDV oranına tabi olan ancak, % 8 KDV oranı uygulanarak yapılan satışlara ilişkin yüklenilen KDV tutarlarının, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade hesaplamalarına dahil edilmeyeceği belirtilmektedir.

Diğer bir ifade ile % 8 KDV oranına tabi konut satışlarına ilişkin yüklenilen KDV’nin iadesi söz konusu değildir.

Bakanlığın bu konuda ek açıklama yapması beklenmektedir.

Karar 17 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.