VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/57

KONU Motorlu Araçlar İle Bazı Elektrikli Ev Aletlerlerinin ÖTV Oranları 15.06.2009 Tarihine Kadar Uygulamak Üzere Düşürüldü


16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesi ile;

- Motorlu araçların ÖTV oranları 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere düşürülmüş,

- Bazı elektrikli ev aletlerinin % 6,7 olan ÖTV oranı ise 15.06.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere % (0) (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

Global kriz nedeniyle, talebi canlandırmak maksadı ile alınan ve 17 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulanacak BKK metni aynen aşağıdaki gibi olup, karara ekli I sayılı cetvelin yeni oranlarının sağ tarafında 15.06.2008 tarihinden sonra uygulanacak eski oranlara da mukayase edilmesi için yer verilmiştir. 2 sayılı cetvelin emtia listesinin tamamı %0 orana tabi olduğundan, listede oran belirtilmemiştir.

13/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14802 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, net alanı 150 metrekare ve üzeri konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu Karar kapsamında teslim ettikleri konutlar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 2 – (1) 15/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

a) (II) sayılı Listede yer alan mallardan bazılarının vergi oranları ekli (1) sayılı cetvelde gösterildiği şekilde belirlenmiştir,

b) (IV) sayılı Listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların vergi oranları % 0 (yüzde sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(1) SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

15.06.2009 tarihine kadar uygulanacak Vergi Oranı (%)

Eski Oranlar

8701.20

Yarı römorkler için çekiciler

1

4

87.02

10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar

Otobüs

0

1

Midibüs

1

4

Minibüs

2

9

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar

1

10

İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar

1

10

-Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar

1

10

-Diğerleri

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

18

37

Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

54

60

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

80

84

87.04

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

1

10

Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler

47

52

Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

71

75

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar

1

10

- Diğerleri

1

4

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar)

1

4

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

1

4

87.11

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler

11

22

Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler

32

37

(2) SAYILI CETVEL

(17.03.2009 – 15.06.2009 döneminde (yüzde sıfır) % (0) ÖTV oranı uygulanacak mallar)

G.T.İ.P. NO.

Mal İsmi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

(Katı yakıtlı)

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19

Diğerleri

(Çamaşır kurutma makinaları)

8421.12.00.00.11

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

(Bulaşık yıkama makinaları)

8422.11.00.00.00

Evlerde kullanılanlar

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.11.00.00

Çamaşırı önden yüklemeli olanlar

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.19.00.00

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.90.00.00

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

(Çamaşır yıkama makinası)

8450.12.00.00.00

Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.11

Elektrikli olanlar

(Elektrikli olmayan çamaşır makinası)

8450.19.00.00.19

Diğerleri

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.10.00.11

Evlerde kullanılanlar

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.90.00.11

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva ve sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

85.09

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

(Elektrikli)

8510.10.00.00.00

Traş makinaları

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

(8519.81.81.00.00; 8519.81.85.00.00; 8519.81.95.00.00; 8519.89.90.10.00; 8519.89.90.90.00 hariç)

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın)

(Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.13

Kasetli video bantları

(Manyetik bantlar)

8523.29.15.00.14

Diğer video bantları

(Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.13

Kasetli video bantları

(Diğer manyetik bantlar)

8523.29.39.00.14

Diğer video bantları

(Manyetik olmayan )

8523.40.11.00.11

Lazer diskler

(Manyetik olmayan )

8523.40.13.00.11

Lazer diskler

(Manyetik olmayan )

8523.40.19.00.11

Lazer diskler

(Otomatik bilgi işlem makinası dışında kullanılanlar)

8523.40.51.00.00

Dijital çok yönlü diskler (DVD)

(Dijital çok yönlü olmayan diskler)

8523.40.59.00.00

Diğerleri

(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.19.00.00.00

Diğerleri

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.11.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.19.00.00

Diğerleri

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.35.00.00

Lazer okuma sistemli olanlar

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.91.00.00

Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.91.99.00.00

Diğerleri

8527.92.10.00.00

Çalar saatli radyolar

(Saatli radyolar)

8527.92.90.00.00

Diğerleri

(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)

8527.99.00.00.00

Diğerleri

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

(8528.41.00.00.00, 8528.51.00.00.00, 8528.61.00.00.00 hariç)

2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.