Numara : 58
Tarih : 16.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/58

KONU: Ticari Amaçla Kullanılmamak Kaydıyla Gerçek Kişilere Kullandırılan Tüketici Kredilerine İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranı % 10 Olarak Belirlenmiştir

16 Mart 2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 16 Mart 2009 tarihinden itibaren, Bankalar ve Finansman Şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydı ile gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı % 15’den % 10’a indirilmiştir.

Gerçek kişilere kullandırılan tüketici kredilerine yapılan bu indirimli oran, ticari amaçlı kredilere uygulanmayacaktır.

Ticari amaçlı olmayan tüketici kredileri için belirlenen % 10 KKDF oranı 16 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2009/14803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.