VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/9

KONU: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’ndan Yapılan Değişiklikler Hakkında 11 Adet Genel Tebliğ Yayınlandı

08.01.2009 tarih ve 27104 Sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca yapılan değişiklikler hakkında 11 adet tebliğ yayınlanmış olup tebliğler yürürlük tarihleri ile aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 128)

Yürürlük Tarihi : 30.06.2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 129)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 130)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 131)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 132)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6. Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 133)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

7. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 134)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8. Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 135)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

9. Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 136)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

10. Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 137)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11. Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 138)

Yürürlük Tarihi : 31.12.2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 08.01.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.