Numara : 90
Tarih : 16.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/90

KONU: Bazı Mallara Uygulanacak KDV ile ÖTV Oranlarının Belirlenmesine İlişkin BKK Yayımlandı.

16.06.2009 tarih ve 27260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi oranları belirlenmiştir.

Söz konusu Kararda, 17 Mart 2009 tarihinden 15 Haziran 2009 tarihi sonuna kadar iç talebi canlandırmak üzere bazı mallara uygulanan geçici ÖTV ve KDV indirimlerinin 30.09.2009 tarihine kadar kısmen devam ettirileceği görülmektedir.

Aşağıdaki tabloda Kararname ile yapılan değişiklikler yer almaktadır.

ÖTV İNDİRİMLERİ

MAL GRUBU

Vergi Oranları

Normal Oran (%)

15/3-15/6/2009

16/6-30/9/2009

Binek Otomobilleri (1600 cc altı)

37

18

27

Yük taşımaya mahsus hafif ticari Araçlar

10

1

3

- Üstü kapalı kasalı

- Açık kasalı

4

1

2

Çekiciler, Midibüsler, özel amaçlı taşıtlar, kamyon

4

1

1

Otobüs

1

0

0

Minibüs

9

2

4

Motosikletler (250 cm3 altında)

22

11

16

Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi)

6,7

0

2

KDV İNDİRİMLERİ

MAL GRUBU

Vergi Oranları

Normal Oran (%)

30/3-30/6/2009

1/7-30/9/2009

Bilgisayar

18

8

8

Mobilya

18

8

8

Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ise 50 kuruş artırılmıştır.

Tabloda belirtilen KDV ve ÖTV oranlarının tatbikinde, ilgili mallar itibariyle GTİP numaralarının da yer aldığı BKK’ya ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.