Numara : 91
Tarih : 19.6.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/91

KONU: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
 
16 Haziran 2009 Tarihli ve 27260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın “Krediler”e ilişkin 17 inci maddesinde 16.06.2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu karar ile yapılan önemli değişiklikler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredilerine ilişkin 18 ay vade şartı kaldırılmış,

- Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların Türkiye'de yerleşik kişilere ortalama vadesi bir yıldan uzun ve 5 milyon ABD Doları ve üzerinde olması şartıyla döviz kredisi kullandırmasına izin verilmiş,

- Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların teminat olarak alacakları Türkiye'deki şubelerinde bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere Türkiye'de yerleşik kişilere ticari ve mesleki amaçlı döviz kredisi kullandırmaları serbest bırakılmış,

- Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların Türkiye'de yerleşik kişilere dövize endeksli kredi kullandırabilmeleri ticari veya mesleki amaçla kullandırılan kredilerle sınırlandırılmış

- Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin yukarıda sayılanlar ve Bakanlıkça belirlenecek haller dışında, yurt içinden ve yurt dışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanmaları engellenmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.