VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/96

KONU: 01.07.2009 Tarihinden İtibaren Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Gelir Dilimleri ve Yurt İçi Harcırah Tutarları
 
31.12.2008 tarih ve 27097 (1. mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5828 Sayılı “2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun” 21. maddesi ile 01.07.2009 – 31.12.2009 dönemi için kamu personelinin maaş hesabına esas olacak katsayılar aşağıdaki şekilde belirlenmişti:

- Memur aylık katsayısı 0,05592

- Taban aylık katsayısı 0,74348

olarak tespit edilmiştir.

Katsayılarda yapılan bu değişiklik, gelir vergisinden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen gelir (maaş ve ücret) dilimlerinin de yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Buna göre;

1- Yurtiçi Harcırah Tutarları (Yılın ikinci 6 aylık dönemi)

01 Temmuz 2009 – 31 Aralık 2009 dönemi için

Brüt Aylıklar (TL)

Vergiden Müstesna Gündelikler

Tutarı (TL)

1.274,72 ve daha fazlası

37,50

1.264,65 – 1.274,71 arası

31,50

1.141,63 – 1.264,64 arası

28,50

985,05 – 1.141,62 arası

26,00

794,65 - 985,04 arası

23,50

794,64 ve daha azı

22,50

Yukarıdaki tabloda gösterilen aylık brüt tutarlara, ilgililerin hizmet sürelerine göre kıdem aylıkları ayrıca ilave edilcektir.

2- 01.07.2009 – 31.12.2009 Döneminde Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel

Aşağıdaki tabloda sadece brüt aylık dilim tutarları değişmiş olup, vergiden müstesna yurt dışı gündelikler 30 Ocak 2009 Tarihli ve 27126 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14579 sayılı BKK ile tespit edilen tutarlardır.

(BRÜT AYLIK TUTARLARI TL)

Ülkeler ve Para Birimi

II. Sütun

III. Sütun

VII. Sütun

VIII. Sütun

IX. Sütun

1.274,72 ve daha fazla aylık alanlar

1.264,65

1.274,71

arasında aylık alanlar

1.113,67

1.264,64

arasında aylık alanlar

794,65

1.113,66

arasında aylık alanlar

794,64 ve

daha azı aylık

alanlar

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

146

117

110

93

Almanya (Euro)

164

131

105

99

83

Avustralya

(Avustralya

Doları)

283

227

181

171

143

Avusturya (Euro)

166

132

106

100

84

Belçika (Euro)

161

128

103

97

81

Danimarka

(Danimarka

Kronu)

1.238

988

791

746

627

Finlandiya (Euro)

148

119

95

90

74

Fransa (Euro)

160

127

102

96

81

Hollanda (Euro)

156

125

100

94

80

İngiltere (Sterlin)

115

91

74

69

59

İrlanda (Euro)

155

124

99

94

78

İspanya (Euro)

158

126

101

95

80

İsveç

(İsveç Kronu)

1.359

1.085

867

819

687

İsviçre

(İsviçre Frangı)

283

226

181

171

143

İtalya (Euro)

152

122

98

92

77

Japonya

(Japon Yeni)

31.405

25.127

20.118

18.901

15.914

Kanada (Kanada Doları)

244

195

156

147

125

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

40

33

31

25

Lüksemburg (Euro)

161

128

103

97

82

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

952

762

719

604

Portekiz (Euro)

155

124

99

93

78

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

492

395

372

313

Yunanistan (Euro)

158

126

101

95

80

Diğer AB

Ülkeleri

(Euro)

127

101

81

76

65

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

125

100

95

80

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.