Numara : 105
Tarih : 29.12.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/105

KONU: 2011 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2011 Yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarlarını belirledi.

Söz konusu asgari ücret tutarları ilgili dönemlere göre aşağıdaki gibidir.

A- 01.01.2011 – 30.06.2011 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

26,55

796.50

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

22,65

679.50

B- 01.07.2011 – 31.12.2011 döneminde uygulanacak brüt asgari ücret tutarları

Asgari Ücret

Brüt Günlük TL

Brüt Aylık TL

Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için

27,90

837.00

Onaltı yaşını doldurmamış işçiler için

23,85

715.50

C- SSK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 6,5 katıdır. Buna göre 2010 yılının birinci ve ikinci yarısı için aylık tavan ve taban tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır.

Uygulanacak Dönemi

SSK Taban Ücreti (Aylık) TL

SSK Tavan Ücreti (Aylık) TL

01.01.2011 – 30.06.2011

796.50

5.177,40

01.07.2011 – 31.12.2011

837.00

5.440,50

D- 2011 Yılı Başından İtibaren Uygulanacak “Asgari Geçim İndirimi ” İle İlgili Olarak İndirim Konusu Yapılacak Tutarın Hesabında Baz Alınacak Tutar

Ay Asgari Ücret Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

12 X 796.50 = 9.558.- TL. olmaktadır.

Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanması için ücretlilerin medeni durumuna göre tespit edilen oranlar yukarıdaki meblağa uygulanır. Bulunan tutarın %15 vergisi hesaplanarak çıkan verginin 1/12’ si her ay ücretlinin ödenecek vergisinden mahsup edilir. (Mahsup edilecek tutar hesaplanan vergiden fazla ise fazlası dikkate alınmaz.)

Bu hesaplamalar için mutlaka ücretlilerden “AİLE DURUMU BİLDİRİMİNİN” imzalı olarak alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tutara göre ücretlilerin hak kazanacağı aylık indirim tutarları aşağıdaki tabloda belirlenmiştir.

Çalışanın Medeni Durumu

İndirim Oranı (%)

2010 yılında aylık indirim tutarı (TL)

Bekar

50

59,74

Evli,eşi çalışmıyor

60

71,69

Evli, eşi çalışmıyor, 1 çocuklu

67,5

80,65

Evli, eşi çalışmıyor, 2 çocuklu

75

89,61

Evli, eşi çalışmıyor, 3 çocuklu

80

95,58

Evli, eşi çalışmıyor, 4 çocuklu

101,55

Evli, eşi çalışıyor

50

59,74

Evli, eşi çalışyor, 1 çocuklu

57,5

68,70

Evli, eşiçalışıyor, 2 çocuklu

65

77.66

Evli, eşiçalışıyor, 3 çocuklu

70

83,63

Boşanmış

50

59,74

Boşanmış, 1 çocuklu

57,5

68,70

Boşanmış, 2 çocuklu

65

77.66

Boşanmış, 3 çocuklu

70

83,63

Not: Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesinin ilk dilimindeki %15 vergi oranı esas alınmıştır.

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti Birinci Dönem

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti İkinci Dönem

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.