Numara : 106
Tarih : 30.12.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/106

KONU Yatırmlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de 2010/1166 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlandı.

Söz konusu Karar ile 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. Karar’ın Bölge Bazında Desteklenecek Sektörlere İlişkin Bölümünde (Ek-2) Yapılan Değişiklikler

14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara ekli Ek-2’nin ilgili kısımlarına aşağıdaki tabloda belirtilen hususlar ilave edilmiş, aynı ekte yer alan “eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)” ibareleri “eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)” şeklinde 28 (metal eşya) sektör kodunun yer aldığı bölgelerde bulunan “361 – mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)” ibareleri “361 – mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekin sonuna aşağıdaki dipnotlar ilave edilmiştir.

Bölgeler

Düzey 2

Sektörün US 97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri

1. BÖLGE

TR10 (İstanbul)

8511.0 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03

*hastane yatırımı, huzurevi

100 kişilik huzurevi

1. BÖLGE

TR10 (İstanbul)

5510.3.01

*öğrenci yurtları

100 öğrenci

3. BÖLGE

TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye)

29

*makina ve teçhizat imalatı

3 Milyon TL

3. BÖLGE

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

24

*kimyasal madde ve ürünleri imalatı

3 Milyon TL

3. BÖLGE

TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)

3591 ve 3592

*motosiklet ve bisiklet üretimi

1 Milyon TL

4. BÖLGE

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

2519 ve 2520

*plastik ve kauçuk ürünleri imalatı (iç ve dış lastik imalatı hariç)

2 Milyon TL

4. BÖLGE

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

29

*makina ve teçhizat imalatı

2 Milyon TL

“9- Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere Lojistik Merkezi Yatırımları, yatırımın yapılacağı bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

10- İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’nin üzerinde olan “öğütülmüş tarım ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri imalatı” yatırımları, yatırımın yapılacağı bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.”

2. Karar’ın Ek-4’ünde Yapılan Değişiklikler

Aynı Karar’ın ekli Ek-4’ün (I) numaralı bölümünün (B) kısmının 6 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme

6- İplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar.

Yeni düzenleme

6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında modernizasyon yatırımları haricindeki yatırımlar.

Yapılan düzenleme ile teşvik edilmeyecek yatırımlar arasından, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları ile 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları çıkarılmıştır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/1166 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.