VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/02

KONU Değişen katsayılara Göre 1 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları ile Aile Yardım Tutarları Yeniden Belirlendi.
 
Önemli Not: 12 Ocak 2010 tarihli ve 27460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle bu sirkülerimiz yerine 2010/6 sayılı sirkülerimizi incelemenizi öneririz.

31.12.2009 tarih ve 27449 mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile memur maaş katsayıları belirlenmiştir. Söz konusu 2010 yılı Bütçe Kanunu’nun 21 inci maddesi ile belirlenen memur maaş katsayısı ilk dönem itibariyle aşağıdaki gibidir.

Dönem : 01.01.2010 – 30.06.2010

Aylık Katsayısı : 0,057314

Taban Aylık Katsayısı : 0,76177

Bu katsayı değişiklikleri ; 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı ile aile yardımı tutarlarını da 2010 yılının ilk yarısı itibariyle aşağıdaki şekilde değiştirmiştir.

1. 2010 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2010 - 30.06.2010

2.423,88

2. 2010 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2010 – 30.06.2010

28,66

14,33

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir

Buna göre yukarıda her bir çocuk için belirlenen tutarların 2’ den fazla çocuğa isabet edenden fazlası ücret olarak vergilendirilecektir.

3. Aile Yardımı : 01.01.2010 – 30.06.2010 Dönemi için 85,97 TL.’dir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2009 yılı Aralık ayına iliskin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2009 yılı Haziran ayı endeksine göre degisim oranının yüzde 4,5’i asması halinde, asan kısmı telafi edecek sekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.