VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/3

KONU: Bazı Mallara Ait ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

31.12.2009 tarih ve 27449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara ait ÖTV oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Yeni oranlar ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları 31 Aralık 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikleri aşağıdaki listelerden inceleyebilirsiniz.

(I) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

31.12.2009 tarihli Vergi Tutarı (TL)

Önceki Vergi Tutarı

Birimi

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'ten az olanlar

1,8500

1,6500

Litre

(Kurşunsuz normal benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.12

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

1,8915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

2710.11.45.00.19

Diğerleri

1,8915

1,6915

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

2,0135

1,8135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

2710.11.49.00.19

Diğerleri

2,0135

1,8135

Litre

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1,8800

1,6800

Litre

(Kurşunlu normal benzin)

(Kurşunlu süper benzin)

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,8800

1,6800

Litre

(Kurşunlu süper benzin)

2710.19.41.00.11

Motorin

1,3045

1,1545

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

2710.19.41.00.18

Diğerleri

1,3045

1,1545

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.11

Motorin

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

2710.19.45.00.18

Diğerleri

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.11

Motorin

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,2345

1,0845

Litre

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

2710.19.49.00.19

Diğerleri

1,2345

1,0845

Litre

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

2711.12

Propan

1,2100

1,0300

Kilogram

(Sıvılaştırılmış)

2711.13

Bütan

1,2100

1,0300

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,2780

1,0980

Kilogram

Diğerleri

1,2100

1,0300

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

0,6964

Standart M³

Diğerleri

0,0230

0,0230

Standart M³

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.11

Propan

1,2100

1,0300

Kilogram

(Gaz halinde)

2711.29.00.00.12

Bütan

1,2100

1,0300

Kilogram

(Petrol koku)

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,9100

0,8000

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,9100

0,8000

Litre

(I) SAYILI LİSTE

B) CETVELİ

31.12.2009 tarihli Vergi Tutarı (TL)

Önceki Vergi Tutarı

Birimi

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2707.10

Benzol (Benzen)

2,0135

Kilogram

1,8135

2707.20

Toluol (Toluen)

2,0135

Kilogram

1,8135

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

2,0135

1,8135

Kilogram

(Çözücü nafta)

2710.11.21.00.00

White spirit

2,0135

1,8135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

2,0135

1,8135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

2,0135

1,8135

Kilogram

(Çözücüler) (Petrol eteri)

2710.11.90.00.19

Diğerleri

2,0135

1,8135

Kilogram

(Petrol eteri)

2710.19.29.00.00

Diğerleri

2,0135

1,8135

Kilogram

(Petrol eteri)

2901.10.00.90.11

Hekzan

2,0135

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

2,0135

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

2,0135

1,8135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

2,0135

1,8135

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

2,0135

1,8135

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

2,0135

1,8135

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.21

Spindle oil

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.22

Light neutral

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.24

Bright stock

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.99.00.98

Diğerleri

1,0560

0,9345

Kilogram

(Yalnız baz yağlar)

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,0135

1,8135

Kilogram

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

2,0135

1,8135

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

2,0135

1,8135

Kilogram

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

III SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

Önceki Asgari Maktu

31.12.2009 tarihli

31.12.2009 tarihli Asgari Maktu

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Önceki Vergi Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL/lt)

Vergi Oranı (%)

Vergi Tutarı (TL/lt)

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

-

25

-

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,26

63

0,35

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

63

1,75

0

1,95

(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

11,25

0

12,4

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

0

15,5

0

17

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

12,25

0

13,25

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

0

1,75

0

1,95

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22'den fazla olanlar

0

60

0

66

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

60

0

66

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

0

60

0

66

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç , (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

50

0

55

2208.50

Cin ve Geneva

0

40

0

44

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

40

0

44

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60

0

66

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

0

60

0

66

2208.70

Likörler

0

55

0

60,05

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

60

0

66

2208.90.48.00.11

Rakı

0

36

0

39,6

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

2208.90.71.00.11

Rakı

0

36

0

39,6

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

31.12.2009 tarihli Vergi Oranı (TL)

Önceki Vergi Oranı

Önceki Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

31.12.2009 tarihli Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL/Lt)

2402.10.00.00.00

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

30

0,1025

0,1325

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

58

0,1025

0,1325

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

30

30

0,1025

0,1325

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

63

58

0,1025

0,1325

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

63

58

0,1025

0,1325

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

2403.10.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

63

58

0,0264

0,0342

2403.10.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

63

58

0,0264

0,0342

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

58

0,1025

0,1325

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2009/15725 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu ve Agari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.