Numara : 94
Tarih : 28.10.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/94

KONU: Ticari Amaçla Kullanılmamak Kaydıyla Gerçek Kişilere Kullandırılan Tüketici Kredilerine İlişkin Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Oranı %10'dan %15'e Çıkartılmıştır.
 
28 Ekim 2010 tarihli ve 27743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren, Bankalar ve Finansman Şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydı ile gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı %10'dan %15'e çıkartılmıştır.

Gerçek kişilere kullandırılan tüketici kredilerine yapılan bu oran, ticari amaçlı kredilere uygulanmayacaktır.

Bankalar ve Finansman Şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinin (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) kullanım tarihine bakılmaksızın, 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren bu kredilere ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek faizler için KKDF kesintisi oranı %15 olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar (2010/974)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.