VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/11

KONU: 2011 Yılında Kullanılacak Değerli Kağıtların Bedelleri.

31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile; değerli kağıt bedelleri 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Aşağıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 01.01.2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

Muhasebe birimlerinde, yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Buna göre, 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak değerli kağıt bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları:

a) Noter kağıdı

5,40

b) Beyanname

5,40

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

10,80

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

3 - Pasaportlar

54,00

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

149,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

6 - Nüfus cüzdanları

5,00

7 - Aile cüzdanları

50,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

-

9 - Sürücü belgeleri

67,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

67,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

67,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

50,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

50,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

3,30

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.