VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/12

KONU: 31.12.2010 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

-
Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB'de son işlem günü olan 31.12.2010 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 4 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

31.12.2010

TRT120111T10

104,682

31.12.2010

TRT190111T13

106,650

31.12.2010

TRT020211T11

99,429

31.12.2010

TRT130411T16

98,208

31.12.2010

TRT110511T17

97,768

31.12.2010

TRT080611T11

97,214

31.12.2010

TRT030811T14

96,299

31.12.2010

TRT070911T19

104,688

31.12.2010

TRT121011T19

95,135

31.12.2010

TRT161111T14

94,555

31.12.2010

TRT250112T14

93,314

31.12.2010

TRT150212T15

154,161

31.12.2010

TRT220212T16

103,400

31.12.2010

TRT070312T14

115,406

31.12.2010

TRT250412T11

91,495

31.12.2010

TRT080812T26

89,600

31.12.2010

TRT260912T15

114,777

31.12.2010

TRT090113T13

107,385

31.12.2010

TRT030413T16

106,452

31.12.2010

TRT100413T17

107,995

31.12.2010

TRT260613T17

104,708

31.12.2010

TRT140813T19

155,535

31.12.2010

TRT280813T13

127,219

31.12.2010

TRT091013T12

103,036

31.12.2010

TRT201113T16

106,409

31.12.2010

TRT260214T10

110,149

31.12.2010

TRT020414T16

108,913

31.12.2010

TRT210514T12

142,189

31.12.2010

TRT160714T17

105,209

31.12.2010

TRT060814T18

114,277

31.12.2010

TRT011014T19

135,667

31.12.2010

TRT110215T16

121,962

31.12.2010

TRT290415T14

115,034

31.12.2010

TRT170615T16

108,248

31.12.2010

TRT280916T19

102,283

31.12.2010

TRT040117T14

102,384

31.12.2010

TRT190717T11

104,043

31.12.2010

TRT251017T18

103,825

31.12.2010

TRT150120T16

117,583

31.12.2010

TRT010420T19

122,114

05.01.2011

TRT250511F17

102,135

05.01.2011

TRT180112F19

101,779

31.12.2010

TRB120111T10

99,793

31.12.2010

TRB090311T13

98,834

31.12.2010

TRB200711T14

96,416

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

31.12.2010

TRSMRNH61214

103,419

Özel Sektör Tahvili

31.12.2010

TRSAKFH31213

104,921

31.12.2010

TRSKCTF41213

103,395

31.12.2010

TRSTPFC61210

102,285

31.12.2010

TRSLDFK61216

101,766

31.12.2010

TRSTPFCK1211

102,183

31.12.2010

TRSCKKBE1316

105,896

Banka Bonosu

31.12.2010

TRQAKBK61118

97,067


* 31.12.2010 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 31.12.2010’dur. 05.01.2011 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 31.12.2010 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 05.01.2011 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.
** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.