Numara : 22
Tarih : 25.1.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/22

KONU: Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında SGK Genelgesi Yayınlandı.

19 Ocak 2011 tarihinde 2011-10 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

Bu Genelde,

1/1/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere,

  • sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında,
  • idari para cezalarında,
  • geçici iş göremezlik ödeneklerinde,
  • yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında,
  • isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde

dikkate alınacak tutarlar hakkında açıklamalar yer almaktadır.

2011-10 sayılı SGK Genelgesi’ne aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2011-10 sayılı SGK Genelgesi

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.