Numara : 29
Tarih : 28.2.2011

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/29

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun'un Uygulamasına Yönelik Olarak Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Bilindiği üzere 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25.02.2011 tarihli ve mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı, anılan Kanun'un uygulamasına ilişkin tebliğ taslağı yayımlamıştır; ayrıca konuya ilişkin olarak yaptığı duyuruda, söz konusu tebliğ henüz taslak halinde de olsa 6111 Sayılı Kanun’un getirdiği imkânlardan bir an önce faydalanmak isteyen mükelleflerin, taslak tebliğ ekinde yer alan başvuru formlarını kullanarak ilgili vergi dairesine başvurularını yapabileceklerini duyurmuştur.

Taslak tebliğde açıklanan özellikli konularla ilgili açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerlerimiz ayrıca tarafınıza duyurulacaktır.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.