VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2011/38

KONU: 31.03.2011 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.

Vergi Usul Kanunu'nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

  • Hisse Senetleri
  •  Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
  • Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 31.03.2011 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

31.03.2011

TRT130411T16

99,760

31.03.2011

TRT110511T17

99,189

31.03.2011

TRT080611T11

98,593

31.03.2011

TRT030811T14

97,334

31.03.2011

TRT070911T19

101,857

31.03.2011

TRT121011T19

95,828

31.03.2011

TRT161111T14

95,050

31.03.2011

TRT250112T14

93,355

31.03.2011

TRT150212T15

147,654

31.03.2011

TRT070312T14

107,367

31.03.2011

TRT140312T15

92,158

31.03.2011

TRT250412T11

91,318

31.03.2011

TRT080812T26

88,942

31.03.2011

TRT260912T15

107,088

31.03.2011

TRT071112T14

87,094

31.03.2011

TRT090113T13

104,143

31.03.2011

TRT200213T17

100,840

31.03.2011

TRT030413T16

107,706

31.03.2011

TRT100413T17

104,175

31.03.2011

TRT260613T17

103,966

31.03.2011

TRT140813T19

147,452

31.03.2011

TRT280813T13

116,025

31.03.2011

TRT091013T12

99,381

31.03.2011

TRT201113T16

105,422

31.03.2011

TRT290114T18

98,653

31.03.2011

TRT260214T10

106,697

31.03.2011

TRT020414T16

110,145

31.03.2011

TRT210514T12

140,840

31.03.2011

TRT160714T17

105,249

31.03.2011

TRT060814T18

106,811

31.03.2011

TRT011014T19

134,613

31.03.2011

TRT110215T16

117,476

31.03.2011

TRT290415T14

112,689

31.03.2011

TRT170615T16

105,870

31.03.2011

TRT270116T18

100,709

31.03.2011

TRT280916T19

102,528

31.03.2011

TRT040117T14

102,836

31.03.2011

TRT190717T11

102,712

31.03.2011

TRT251017T18

105,253

31.03.2011

TRT240118T19

101,168

31.03.2011

TRT150120T16

108,913

31.03.2011

TRT010420T19

118,264

31.03.2011

TRT060121T16

102,450

05.04.2011

TRT250511F17

102,700

05.04.2011

TRT180112F19

101,772

31.03.2011

TRB200711T14

97,681

31.03.2011

TRB070911T19

96,612

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Kot Dışı Özel Sektör Tahvili

31.03.2011

TRSMRNH61214

102,306

Özel Sektör Tahvili

31.03.2011

TRSAKFH31213

100,923

31.03.2011

TRSSKBK31218

91,490

31.03.2011

TRSTPFC61210

103,248

31.03.2011

TRSLDFK61216

104,135

31.03.2011

TRSSKBK91212

101,158

31.03.2011

TRSTPFCK1211

103,251

31.03.2011

TRSCKKBE1316

104,874

Kot Dışı Banka Bonosu

31.03.2011

TRQAKYB61150

98,059

Banka Bonosu

31.03.2011

TRQAKBK61118

98,468

31.03.2011

TRQAKBK71117

97,430

31.03.2011

TRQGRAN11210

93,334

31.03.2011

TRQGRAN11210

93,313

* 31.03.2011 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 31.03.2011’dir. 05.04.2011 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 31.03.2011 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 05.04.2011 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat

gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır.

Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.