VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2011/39

KONU: Bazı Beyanname ve Bildirimler için e-Beyanname Sisteminde Güncelleme Yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca bazı beyanname ve bildirimler için e-beyanname sisteminde güncelleme yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir

1. Kesin Mizan Bildirimlerinde Yapılan Değişiklikler

Mevcut KESINMIZAN kodlu "Kesin Mizan Bildirimi", "Gelir Vergisi Mükellefleri" için ayrılmış olup, "Kurumlar Vergisi Mükellefleri" için KESINMIZANK kodlu yeni bir bildirim oluşturulmuştur.

Kesin Mizan Bildiriminde bulunacak olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin güncel Beyanname Düzenleme Programını https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinde yer alan Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, Mart ayı içinde Kesin Mizan bildiriminde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerinin yeni bildirim gönderip onaylamalarına gerek bulunmamaktadır.

2. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (STOK- KASA)

6111 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. Maddesinden (İşyerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine) (Kasa ve Ortaklardan alacaklar) faydalanmak isteyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinde yer alan Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

3. 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2010 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinde yer alan Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

4. Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2011 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinde yer alan Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerinin Tablo-1 bölümünde, Serbest Meslek Ödemelerine ait 21-22, Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine ait 31-32, Kira Ödemelerine ait 41-42 ve Zirai Mahsuller ve Hizmet Ödemelerine ait 91-92-93-94-95-96 kodlarına ilişkin ödemelerin bulunması halinde Tablo-3 (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim) bölümünün doldurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde Tablo3’deki eksikliklerin giderilmesine yönelik vergi dairesince düzeltme beyannamesi verilmesi istenebilecektir.

5. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli Listeler

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli;

· (II) sayılı listedeki mallara ilişkin 2B numaralı ÖTV beyannamesi,

· (III) sayılı listedeki mallara ilişkin 3B numaralı ÖTV beyannamesi

· (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin 4 numaralı ÖTV beyannamesi,

6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II, III, IV) sayılı listelerde yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinde yer alan Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.